Autor: Robert Okoński

0

Wysokość strefy ściskanej przekroju żelbetowego

Wysokość strefy ściskanej. Warto w tym miejscu również wprowadzić pojęcie względnej wysokości strefy ściskanej oraz względnej granicznej wysokości strefy ściskanej. Wysokość strefy ściskanej Względna wysokość strefy ściskanej jest to stosunek wysokości strefy ściskanej w przekroju żelbetowym...

0

Wysokość użyteczna przekroju żelbetowego i jej przykłady

Wysokość użyteczna przekroju żelbetowego i jej przykłady. Zanim przejdziemy stricte do samej procedury obliczania zbrojenia lub nośności przekroju, warto pochylić się nad pewnymi pojęciami, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia jak obliczać elementy żelbetowe zginane. Wysokość...

0

Zakład prętów zbrojeniowych

Zakład prętów zbrojeniowych. Przy zbrojeniu elementów żelbetowych z reguły nie stosuje się prętów dłuższych niż 12m. Jednak czasami zdarzają się elementy o większych rozpiętościach (długościach), w związku z tym konieczne jest połączenie prętów, aby zapewnić “ciągłość”...

0

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Kotwienie prętów zbrojeniowych. Zakotwienie prętów w elemencie powinno zapewniać przekazanie sił ze zbrojenia na beton poprzez siły przyczepności.  Podstawowa długość zakotwienia obliczana jest zgodnie ze wzorem 8.3: gdzie:  – średnica kotwionego pręta,  – obliczeniowe naprężenie w...

0

Rozstaw i zagięcie prętów zbrojenia

Rozstaw i zagięcie prętów zbrojenia. W normie został zawarty cały rozdział ósmy na temat zasad konstruowania zbrojenia. W niniejszym poradniku omówimy podstawy konstruowania zbrojenia. Rozstaw i zagięcie prętów zbrojenia Rozstaw zbrojenia W trakcie prowadzeni obliczeń konstrukcyjnych...

0

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy

Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy na podstawie wytycznych eurokodu EC2. Cała procedura określenia nominalnego otulenia znajduję się w rozdziale 4 normy, a poniżej zaprezentowany został przykład obliczeniowy wyznaczenia nominalnej otuliny zbrojenia dla ławy fundamentowej. W...

0

Wytrzymałość betonu na rozciąganie

Wytrzymałość betonu na rozciąganie. Kontynuowanie tematu właściwości mechanicznych betonu. Tym razem poradnik uwzględniający cechę, która jest piętą Achillesową czystego betonu bez zbrojenia, czyli wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wytrzymałość betonu na rozciąganie Wytrzymałość betonu na rozciąganie wynosi...