Autor: mgr inż. Robert Okoński

0

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy uwzględniający fazę niezarysowaną, zarysowaną oraz wpływ momentu rysującego. Obliczyć ugięcie belki swobodnie podpartej o rozpiętości zazbrojonej czterami prętami () o granicy plastyczności . Współczynnik pełzania przyjąć . Moment zginający...

0

Wyznaczenie parametru K ugięcia w konstrukcjach żelbetowych

Wyznaczenie parametru K ugięcia w konstrukcjach oraz elementach nośnych żelbetowych. Wyznaczenie strzałki ugięcia ze względu na krzywizn. Strzałka ugięcia Ugięcie elementu wyznaczymy korzystając ze wzoru na strzałkę ugięcia elementu swobodnie podpartego pod obciążeniem równomiernie rozłożonym: Wykorzystajmy...

0

Krzywizna spowodowana skurczem

Krzywizna spowodowana skurczem, a więc powstanie ugięcia elementu żelbetowego wywołanego skurczem betonu poprzez powstanie dodatkowych naprężeń przekrojowych. Krzywiznę spowodowaną skurczem można oszacować stosując wzór. W którym: – krzywizna spowodowana skurczem – swobodne odkształcenie skurczowe – moment...

0

Obliczeniowe sprawdzenie ugięcia w konstrukcjach żelbetowych

Obliczeniowe sprawdzenie ugięcia w konstrukcjach żelbetowych. Sprawdzenie ugięć przez obliczenia W elementach, w których obciążenie nie przekroczy poziomu powodującego zarysowanie (czyli naprężenia rozciągające w betonie nie przekroczą wytrzymałości betonu na rozciąganie) to elementy rozpatruje się jako...

0

Współczynniki korekcyjne przy ugięciu konstrukcji żelbetowych

Współczynniki korekcyjne przy ugięciu konstrukcji żelbetowych w różnych rodzajach elementów konstrukcyjnych, czyli belki lub wsporniki żelbetowe. Współczynniki korekcyjne przy ugięciu Poniżej opisane zostały przypadki, w których trzeba zastosować współczynniki korekcyjne: Powyższe wzory, określające stosunek rozpiętości do...