Autor: mgr inż. Robert Okoński

0

Obliczanie szerokości rys w żelbecie

Obliczanie szerokości rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.   Szerokość rys oblicza się wg zależności normowej podanej poniżej: Gdzie: – maksymalny rozstaw rys – średnie odkształcenia zbrojenia obliczonym z uwzględnieniem wpływu odkształceń wymuszonych oraz wpływu usztywnienia...

0

Sprawdzenie zarysowania bez obliczania szerokości rys

Sprawdzenie zarysowania bez obliczania szerokości rys. Kiedy i jak możliwe jest sprawdzenie zarysowania bez obliczania. Żelbetowe płyty budynków poddane głownie zginaniu bez istotnego działania sił podłużnych oraz które mają grubość do nie wymagają podejmowania szczególnych kroków...