Autor: Mariusz Jarzębski

0

Kalkulowanie kosztów pośrednich i ich struktura

Kalkulowanie kosztów pośrednich i ich struktura w kosztorysach budowlanych. Wzór na ustalenie procentowego udziału kosztów pośrednich w kosztorysie robót. Koszty pośrednie Koszty pośrednie są ostatnim krokiem, który należy uwzględnić w kosztorysie przed przejściem do kalkulowania zysków....

0

Kalkulowanie ceny sprzętu budowlanego

Kalkulowanie ceny sprzętu budowlanego i montażowego oraz jednostki, której uważa się za elementy, wymagające uwzględnienia w kosztorysie. Koszty bezpośrednie sprzętu budowlanego. Ceny sprzętu budowlanego Kalkulacja wartości kosztorysowej pracy sprzętu budowlanego (S) – w kalkulacji kosztorysowej robót...

0

Kalkulowanie ceny materiałów

Jednym z podstawowych kosztów są materiały budowlane, które musimy uwzględnić w kosztorysie budowlanym. Kalkulowanie ceny materiałów jest bardzo ważnym elementem całego kosztorysu i powinno być wykonane uwzględniając wszystkie materiały główne, poboczne oraz technologię wykonania.  Cena materiałów...

1

Kalkulowanie ceny robocizny

Kalkulowanie ceny robocizny w kosztorysach budowlanych. Skład ceny roboczogodziny pracowników poszczególnych robót budowlanych. Cena robocizny Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R) – w skład ceny robocizny bezpośredniej wchodzą następujące składniki kosztów pracy robotników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu...

0

Metody kosztorysowania

Metody kosztorysowania zgodnie z przyjętymi w nich zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce stosuje się dwie metody kosztorysowania, czyli kalkulację szczegółową oraz kalkulację uproszczoną. Kalkulacja szczegółowa Kosztorysowanie metodą kalkulacji szczegółowej – metoda kalkulacji szczegółowej polega...

0

Rodzaje kosztorysów w budownictwie

Rodzaje kosztorysów w budownictwie jak i w procesie budowlanym ze względu na stopień zaawansowania budowy. Podział kosztorysów na podstawie fazy procesu budowlanego, czyli projekt, budowa lub użytkowanie. Rodzaje kosztorysów Kosztorysy szczegółowe ze względu na cel, jakiemu...