Rdzeń przekroju

Udostępnij, wyślij, podziel się...

Kolejna rzecz związana z poradnikiem Mechanika ogólna, chodzi tutaj oczywiście o poradnik figury płaskie. Bardzo często, gdy prowadzący zajęcia rozdają projekty, to do wyznaczenia jest rdzeń zadanego przekroju oraz mimośrodowe działanie sił, a spowodowane jest to powiązaniem tych rzeczy ze sobą. Osoba, która dobrze zrozumie to zagadnienie oraz zrobi parę przykładów, bez obliczeń może określić, jak będzie wyglądał rdzeń dla zadanego przekroju. Wyjaśnijmy sobie, co to jest rdzeń przekroju?

Rdzeń przekroju to taki podobszar przekroju, w którym przyłożona siła normalna powoduje w całym przekroju naprężenia jednakowego znaku (+ lub -). Poznamy teraz wzory potrzebne do wyznaczenia rdzenia oraz pokaże, jak powinien wyglądać rdzeń przekroju na przykładzie dwuteownika 140(ten sam, co w poradniku mimośrodowe działanie siły).

Dwuteownik 140Przed przystąpieniem do obliczeń, należy narysować obrys po punktach charakterystycznych. W tym przypadku wyjdzie prostokąt.

Obrys figury - dwuteownik 140Dla przykładu zobaczmy obrys figury złożonej z dwuteownika 140 i ceownika 140. Ceownik leży na dwuteowniku.

Obrys figury - przykładObrys nie jest już prostą figurą. Wróćmy do naszego dwuteownika 140. Zaczynając obliczenia musimy wyznaczyć główne promienie bezwładności. Wykonujemy te obliczenia używając następującego wzoru.

Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

Udostępnij, wyślij, podziel się...