Kratownica 10

Kratownica składająca się z dwunastu prętów, podparta podporami przegubowymi nieprzesuwnymi oraz obciążona jedynie siłą skupioną. Większość prętów została obliczona metodą równoważenia węzłów, ale kilka prętów zostało obliczone również metodą Rittera. Są to pręty zaznaczone przekrojem alfa-alfa. Zachęcam do rozwiązywania tego przykładu samodzielnie, a następie sprawdzić poprawność obliczeń.

Strona pierwsza – widok schematu statycznego oraz obliczenie długości prętów, który nie znamy. Na tej stronie rozpoczynamy również obliczenie reakcji podporowych.

Strona druga – rozpoczęcie obliczania sił wewnętrznych(przekrojowych) w prętach za pomocą metody równoważenia węzłów. Na tej stronie widzimy również obliczenie wymaganych prętów metodą Rittera.[pms-restrict]

Strona trzecia – ostatnie obliczenia prętów w węzłach. Brak wykresu sił przekrojowych.

[/pms-restrict]

Kratownica 9

Kolejny przykład kratownicy z ciekawym schematem statycznym. Kratownica podparta jest na podporach przegubowych nieprzesuwnych. Składa się z dwunastu prętów i przyłożona jest siła pozioma obciążająca.

Strona pierwsza – schemat statyczny, obliczenie długości prętów.

Strona druga – obliczenie reakcji podporowych oraz rozpoczęcie obliczania sił osiowych metodą równoważenia węzłów.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie węzła E jeszcze metodą równoważenia węzłów oraz obliczenie przekroju alfa-alfa, który jest widoczny na schemacie kratownicy, metodą Rittera.

Strona czwarta – zakończenie obliczeń sił przekrojowych w pozostałych prętach.

[/pms-restrict]

Kratownica 8

Przykład obliczonej kratownicy o bardzo ciekawym kształcie schematu statycznego. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że schemat jest statycznie niewyznaczalny, ale podczas obliczania zauważą Państwo, że tak nie jest i można ją obliczyć za pomocą ogólnej metody analitycznej. Ogólnie kratownica przymocowana jest do podłoża za pomocą podpór przegubowo nieprzesuwnych oraz obciążona jest jedną siłą skupioną. Całość kratownicy składa się z czternastu prętów. Z czego pręt numer 14 dołączony jest do kratownicy, jako osobny pręt rozwalający nam ładny schemat kratownicy. Poniżej mogą Państwo przeanalizować jak obliczyć taki przykład.

Strona pierwsza – schemat statyczny kratownicy, obliczenie długości prętów oraz reakcji podporowych.

Strona druga – rozpoczęcie obliczania sił przekrojowych(osiowych) w poszczególnych prętach. Widzimy metodę równoważenia węzłów.

Strona trzecia – obliczenie węzła E metodą równoważenia węzłów oraz przekroju alfa-alfa metodą Rittera.[pms-restrict]

Strona czwarta – obliczenie ostatnich niepoliczonych prętów w węźle G. Brak wykresów sił przekrojowych.

[/pms-restrict]

Kratownica 7

Siódmy przykład rozwiązania kratownicy. Projekt charakteryzuje mnogość prętów pod kątem, co pozwala poćwiczyć poza obliczaniem reakcji podporowych i sił przekrojowych, zależności trygonometryczne.

Schemat statyczny kratownicy wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi, tzn. siłami, długościami, kątami oraz reakcjami podporowymi.

Strona druga przechodzi bezpośrednio do obliczania sił przekrojowych. Reakcje są podane od razu, bez ich obliczania. Wartości reakcji widoczne są w punkcie A oraz C.
Węzły A oraz C obliczone są metodą równoważenia węzłów.

Strona trzecia zawiera obliczony pierwszy przekrój metodą Rittera.[pms-restrict]

Strona czwarta kontynuuje obliczanie sił przekrojowych metodą Rittera.
Tutaj obliczany jest przekrój beta-beta.

Strona piąta zawiera obliczenia pozostałych prętów metodą równoważenia węzłów . Obliczane są tutaj węzły F oraz E.

Ostatnia strona przedstawia wykres sił przekrojowych obliczonych na poprzednich stronach.

[/pms-restrict]

Kratownica 6

Przykład obliczonej kratownicy numer 6. Zawiera on podstawowe obliczenia sił przekrojowych. Bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń.

Strona pierwsza projektu przedstawia schemat statyczny rozwiązywanego przykładu wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi oraz rysunkami. Na tej stronie znajdują się również obliczone reakcje podporowe oraz rozpoczęcie obliczania sił przekrojowych. Jest tutaj rozwiązany przekrój alfa-alfa metodą Rittera.

Strona druga projektu to kontynuowanie obliczania metodą Rittera pozostałych dwóch przekrojów.[pms-restrict]

Strona trzecia zawiera dalsze obliczanie sił przekrojowych ale już metodą równoważenia węzłów.

Strona czwarta i zarazem ostatnia zawiera obliczone siły przekrojowe w formie wykresu sił przekrojowych.

[/pms-restrict]

Kratownica 5

Obliczony i wytłumaczony przykład prostej kratownicy. Projekt zawiera obliczone reakcje podporowe, siły przekrojowe. Wszystkie obliczenia są prowadzone krok po kroku, wraz ze wszystkimi potrzebnymi objaśnieniami oraz rysunkami.

Przyjęte dane do obliczeń:
L = 1m
P = 1 kN

Schemat kratownicy.


Dokładny wymiar prętów ukośnych to 2.236m!

 

Obliczenie reakcji podporowych

∑ME=0
RA*3 – 1kN*2 – 2kN*2 = 0
3RA = 6 /:3
RA = 2kN

∑X = 0
HE – 2kN = 0
HE = 2kN

∑Y = 0
RA – 1 kN – VE = 0
2kN – 1kN – VE = 0
VE = 1kN

Schemat z obliczonymi reakcjami podporowymi.

Obliczenie sił przekrojowych w kratownicy metodą równoważenia węzłów.[pms-restrict]

Węzeł A

∑Y = 0
2kN =+ P1 = 0
P1 = -2kN

∑X = 0
P4 = 0kN

Węzeł B

∑Y = 0
2kN – P3*2/2,236  = 0
P3 = 2 / : 2/2,236
P3 = 2.236kN

∑X=0
P2 + 2.236* 1/2,236  =0
P2 = -2.236* 1/2,236
P2 = -1kN

Węzeł C

∑X = 0
1kN + P6 = 0
P6 = -1kN

 

∑Y = 0
-P5 – 1 = 0
P5 = -1kN

 

Węzeł F

∑Y = 0
P5.1 + 2.236*2/2,236  = 0
P5.1 = – 2.236* 2/2,236
P5.1 = -2kN

 

∑X = 0
P9 – 2.236* 1/2,236 = 0
P9 = 2.236* 1/2,236
P9 = 1kN

 

Węzeł E

∑X = 0
2kN – 1kN – P8*2/2,236  = 0
P8*  = 1 /: 2/2,236
P8 = 1,118kN

 

∑Y = 0
-1 + 1,118*1/2,236  + P10 = 0
P10 – 0,5kN = 0
P10 = 0,5kN

 

Węzeł D

∑Y = 0
-0,5 – P7*1/2,236  = 0
P7* 1/2,236 = -0,5 /: 1/2,236
P7 = -1,118kN

Tym sposobem mamy policzone wszystkie siły przekrojone w kratownicy.
Wykres sił przekrojowych będzie wyglądał następująco.

 

Teraz sprawdzimy kilka prętów metodą Rittera.
Stworzymy dwa przekroje A-A oraz B-B.
|Schemat kratownicy z przekrojami.

Przekrój A-A

∑MpR1 = 0
P4 * 2 = 0
P4 = 0 – zgadza się!

∑MpR2 = 0
P2 * 2 + 2 * 1 = 0
2*P2 = -2 /: 2
P2 = -1kN – zgadza się!

∑X = 0
-1kN + P3*1/2,236  = 0
1/2,236*P3 = 1 /: 1/2,236
P3 = 2,236kN – zgadza się!

 

Przekrój B-B

∑MpR1 = 0
2 * 1 – P9 * 2 = 0
2P9 = 2 /: 2
P9 = 1kN – zgadza się!

∑MpR2 = 0
P2 * 2 + 2 * 1 = 0
P2 = -1 kN – zgadza się!

∑Y = 0
P5.1  + 2kN = 0
P5.1 = -2kN – zgadza się!

 

Więcej przekroi nie możemy sprawdzić metodą Rittera, ponieważ nie będą spełnione warunki wymagane przy tej metodzie.

  1. Nie będzie 3 prętów
  2. Pręty będą się przecinać w jednym punkcie.[/pms-restrict]

 

Kratownica 3

Przykład kratownicy numer 3, w tym przykładzie pręty obliczane są głównie metodą równoważenia węzłów, ale jeden przekrój Rittera też się znalazł. Tradycyjnie obliczone zostały najpierw reakcje podporowe.

Projekt kratownicy.
Schemat kratownicy.

Zaczynamy obliczenie reakcji podporowych:

∑MA – dla całej kratownicy
-VG*9 + 10*6 = 0
-9VG + 60 = 0
9VG = 60/: 9
VG = 6,667kN

∑Y – dla całej kratownicy
VA – 20 + 6,667 = 0
VA = 13,333kN

∑MD – dla lewej strony kratownicy

13,333*6 + HA*3 – 20*6 = 0
3HA + 79,998 – 120 = 0
3HA = 40 /:3
HA = 13,333kN

∑X – znowu dla całej kratownicy
-13,333 + 10 + HG = 0
HG = 3,333kN

Schemat kratownicy z widocznymi obliczonymi reakcjami.

Teraz zaczynamy obliczenie sił przekrojowych w kratownicy.[pms-restrict]
Metodą Rittera obliczymy pręty nr P2, P3 i p4.

∑MpR1 = 0
P2*3 – 20*3 + 13,333*3 = 0
3P2 – 60 + 39,999 = 0
3P2 = 20/:3
P2 = 6,667kN

∑Y = 0
-20 + 13,333 – P3*=0
P3* = 6,667/ :
P3 = -9,428kN

∑X = 0
P4 – 13,333 + 6,667 – 9,428*  = 0
P4 = 13,333kN

 

 

Kolejne pręty obliczymy metodą równoważenia węzłów.

Węzeł A

∑Y = 0
P1 = -13,333 kN

Węzeł C

∑X = 0
P6 = 6,667kN

∑Y = 0
P5 = 0kN – dobry przykład pręta zerowego

 

Węzeł I

∑Y = 0
P7* +(-9,428)* = 0
P7 = 6,667/ :
P7 = 9,428kN

Węzeł G

∑Y = 0
P14 + 6,667 = 0
P14 = -6,667kN

∑X = 0
-P13 + 3,333 = 0
P13 = 3,333kN

 

Węzeł H

∑X = 0
P12 * +3,333 = 0
P12 *  = -3,333/ :
P12 = -4,71kN

∑Y = 0
P9 – 4,71*  = 0
P9 = 3,333kN

Węzeł E

∑X = 0
P10 *  + 10 = 0
P10 = – 14,14kN

∑Y = 0
-P8 –(-14,14) * =0
P8 = 10kN

Węzeł F

∑X = 0
-P11 + 14,14 * + 4,71 *  = 0
-P11 + 10 + 3,333 = 0
P11 = 13,333kN

Schemat kratownicy z widocznymi wykresami sił przekrojowych.

Zbliżenie na dolne pręty.

[/pms-restrict]