Archiwum TAGu Siły Normalne

Kratownica 10

Kratownica składająca się z dwunastu prętów, podparta podporami przegubowymi nieprzesuwnymi oraz obciążona jedynie siłą skupioną. Większość prętów została obliczona metodą równoważenia węzłów, ale kilka prętów zostało obliczone również metodą Rittera. Są to pręty zaznaczone przekrojem alfa-alfa. Zachęcam do rozwiązywania tego przykładu samodzielnie, a następie sprawdzić poprawność obliczeń.

Strona pierwsza – widok schematu statycznego oraz obliczenie długości prętów, który nie znamy. Na tej stronie rozpoczynamy również obliczenie reakcji podporowych.

Strona druga – rozpoczęcie obliczania sił wewnętrznych(przekrojowych) w prętach za pomocą metody równoważenia węzłów. Na tej stronie widzimy również obliczenie wymaganych prętów metodą Rittera.[pms-restrict]

Strona trzecia – ostatnie obliczenia prętów w węzłach. Brak wykresu sił przekrojowych.

[/pms-restrict]

Kratownica 9

Kolejny przykład kratownicy z ciekawym schematem statycznym. Kratownica podparta jest na podporach przegubowych nieprzesuwnych. Składa się z dwunastu prętów i przyłożona jest siła pozioma obciążająca.

Strona pierwsza – schemat statyczny, obliczenie długości prętów.

Strona druga – obliczenie reakcji podporowych oraz rozpoczęcie obliczania sił osiowych metodą równoważenia węzłów.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie węzła E jeszcze metodą równoważenia węzłów oraz obliczenie przekroju alfa-alfa, który jest widoczny na schemacie kratownicy, metodą Rittera.

Strona czwarta – zakończenie obliczeń sił przekrojowych w pozostałych prętach.

[/pms-restrict]

Kratownica 8

Przykład obliczonej kratownicy o bardzo ciekawym kształcie schematu statycznego. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że schemat jest statycznie niewyznaczalny, ale podczas obliczania zauważą Państwo, że tak nie jest i można ją obliczyć za pomocą ogólnej metody analitycznej. Ogólnie kratownica przymocowana jest do podłoża za pomocą podpór przegubowo nieprzesuwnych oraz obciążona jest jedną siłą skupioną. Całość kratownicy składa się z czternastu prętów. Z czego pręt numer 14 dołączony jest do kratownicy, jako osobny pręt rozwalający nam ładny schemat kratownicy. Poniżej mogą Państwo przeanalizować jak obliczyć taki przykład.

Strona pierwsza – schemat statyczny kratownicy, obliczenie długości prętów oraz reakcji podporowych.

Strona druga – rozpoczęcie obliczania sił przekrojowych(osiowych) w poszczególnych prętach. Widzimy metodę równoważenia węzłów.

Strona trzecia – obliczenie węzła E metodą równoważenia węzłów oraz przekroju alfa-alfa metodą Rittera.[pms-restrict]

Strona czwarta – obliczenie ostatnich niepoliczonych prętów w węźle G. Brak wykresów sił przekrojowych.

[/pms-restrict]

Rama 5

Ciekawa rama z wieloma elementami do policzenia. Reakcje podporowe są już obliczone, natomiast wszystkie siły wewnętrzne w poszczególnych prętach zostały obliczone, a ich przebieg został przedstawiony krok po kroku. Jest to również bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń z tym przykładem.

Poniżej przedstawiono schemat statyczny obliczanego przykładu ramy numer 5, widoczne są na nim wszystkie siły zewnętrzne(obciążenia), wymiary oraz obliczone reakcje podporowe.

Na stronie pierwszej znajduje się ponownie schemat statyczny oraz rozpoczęcie obliczeń sił wewnętrznych. Przedstawione i obliczone są tutaj przekroje 1-1 i 2-2.

Tutaj obliczenia są kontynuowane. Rozrysowane oraz obliczone zostały przekroje oznaczone cyframi 3-3, 4-4 i 5-5.[pms-restrict]

Strona trzecia zawiera przekroje 6-6 oraz 7-7. Z czego przekrój 6-6 jest bardziej wymagającym elementem do policzenia, ponieważ odcięta część zawiera w sobie kilka poprzednich przekrojów, co tworzy nam bardzo rozbudowaną funkcję, która pozwoli nam obliczyć wartości sił w punktach charakterystycznych.

Strona czwarta zawiera bardzo ciekawy przypadek obliczenia przekroju z prętem pod kątem.

Strona piąta zawiera ostatnie obliczone przekroje. Obliczone są tutaj przekroje o numerach 10-10 oraz 11-11. Na kolejnej stronie rozrysowane są już wykresy sił wewnętrznych.

Na ostatniej stronie znajdują się obliczone wykresy sił wewnętrznych. Na jednej stronie zostały zawarte trzy siły wewnętrzne, t.j. normalna, tnąca i moment zginający.

[/pms-restrict]

Rama 4 – reakcje podporowe

Czwarty przykład obliczenia ramy. W tym projekcie obliczone zostały jedynie reakcje podporowe, ale projekt ze względu na swój ciekawy kształt statyczny dostarcza ciekawego materiału do ćwiczeń.
Ramę należy traktować jedynie jako przykładowe obliczenia, jak można obliczyć reakcje w podobnym, ale statycznie wyznaczalnym schemacie, ponieważ rama ta powinna być obliczona jako schemat statycznie niewyznaczalny. Proszę zajrzeć do odpowiedniego działu.

Schemat obliczanej ramy z widocznymi, rozłożonymi siłami pod kątem oraz siłami wypadkowymi.

Sprawdzenie statycznej wyznaczalności

T – liczba tarcz = 4
n – liczba węzłów = 11

N = 3*T
11 = 3 * 4
11 = 12
Rama jest statycznie niewyznaczalna oraz geometrycznie zmienna!
Ramę należy traktować jedynie jako przykładowe obliczenia, jak można obliczyć reakcje w podobnym ale statycznie wyznaczalnym schemacie, ponieważ rama ta powinna być obliczona jako schemat statycznie niewyznaczalny. Proszę zajrzeć do odpowiedniego działu.

Zaczynamy obliczenia reakcji podporowych.[pms-restrict]

∑Y = 0
VK  – FY = 0
VK = 31,058N

∑Mk = 0
Rc*2 – Fx*1 = 0
2RC – 115,911 = 0
2RC = 115,911/ : 2
RC = 57,956 N

∑X = 0
Hk + Rc – Fx = 0
Hk + 57,956 – 115,911 = 0
Hk = 57,956 N

 

∑MK = 0
RB = 0

∑X = 0
HE – HK = 0
HE – 57,956N
HE = 57,956N

∑Y = 0
VE – VK = 0
VE – 31,058 = 0
VE = 31,058N

 

 

∑X = 0
HH – HE – P = 0
HH – 57,956 – 50 = 0
HH = 107,956 N

∑Y = 0
VH – Q – Q1 + VE = 0
VH – 80 – 40 – 31,058 = 0
VH = 151,058N

∑MH = 0 – dla całej ramy
-MH + Q*0,5 + Q1 *  + P*   – M1 – M + Fy*4 – Fx*1 + RC*2 = 0
-MH + 80*0,5 + 40 *  + 50*   – 20 – 150 + 31,058*4 – 115,911*1 + 57,956*2 = 0
-MH + 40 + 53,333 + 33,333 – 20 – 150 + 124,232 – 115,911 + 115,911 = 0
-MH + 80,898 = 0
MH = 80,898N

 

 

 

Sprawdzenie poprawności obliczeń.

∑X = 0
HH – P + RC – Fx = 0
107,956 – 50 + 57,956 – 115,911 = 0
0,001≈0 = 0 – zgadza się!
Brak dokładnego wyniku, wynika z zaokrągleń podczas wcześniejszych obliczeń.

∑Y = 0
VH – Q – Q1 – Fy = 0
151,058 – 80 – 40 – 31,058 = 0
0 = 0 – zgadza się!

∑MH = 0
-MH + Q*0,5 + Q1 *  + P*   – M1 – M + Fy*4 – Fx*1 + RC*2 = 0
-80,898 + 80*0,5 + 40 *  + 50*   – 20 – 150 + 31,058*4 – 115,911*1 + 57,956*2 = 0
-80,898 + 40 + 53,333 + 33,333 – 20 – 150 + 124,232 – 115,911 + 115,911 = 0
0 = 0 –zgadza się!

 

Schemat ramy z widocznymi obliczonymi reakcjami.

[/pms-restrict]

Rama 3 – tylko reakcje podporowe

Ciekawy przykład obliczenia reakcji podporowych w złożonej ramie. Przykład zawiera wiele podziałów, obliczeń i skomplikowany schemat statyczny.
Ramę należy traktować jedynie jako przykładowe obliczenia, jak można obliczyć reakcje w podobnym ale statycznie wyznaczalnym schemacie, ponieważ rama ta powinna być obliczona jako schemat statycznie niewyznaczalny. Proszę zajrzeć do odpowiedniego działu.

Schemat obliczanej ramy wraz z widocznymi siłami wypadkowymi oraz siłami rozłożonymi.

Zaczynamy obliczanie reakcji podporowych.

∑X = 0
HE – 145,009 – 36 = 0
HE = 181,009N

∑ME=0
RC*0,6 + Fy*1,2 – Fx* 1,2 – Q*0,4 = 0
0,6RC + 67,619*1,2 – 145,009*1,2 – 36*0,4 = 0
0,6RC = 107,268 /: 0,6
RC = 178,781N

∑Y = 0
VE – RC – Fy = 0
VE – 178,78 – 67,619 = 0
VE = 246,4 N

 

∑X = 0
HK – 181,009 N = 0
HK = 181,009N

 

∑Y = 0
VK – 120 – 246,4 = 0
Vk = 366,4N

 

Teraz aby obliczyć kolejne reakcje musimy wykonać rzuty momentów do punktu B uwzględniając całą ramę oraz rzut momentów do punktu K tylko dla wyciętego kawałka, następnie ułożymy układ równań, z którego wyliczymy reakcje VA oraz HA.[pms-restrict]

 

Najpierw rzut momentów do punktu B uwzględniając całą belkę, oto równanie:
∑MB=0
VA*3,2 – HA*4,8 – P*3,2 + M1 + M – Q*0,6 + RC*1 – Q1*2 + Fy*1,6 – Fx*2,8 = 0
VA*3,2 – HA*4,8 – 70*3,2 + 40 + 150 – 120*0,6 + 178,781*1 – 36*2 + 67,619*1,6 – 145,009*2,8 = 0
3,2VA – 4,8HA – 224 + 40 + 150 – 72 + 178,781 – 72 + 108,19 – 406,025 = 0

Teraz rzut momentów dla wyciętego następującego fragmentu.

∑MK = 0
VA*1,6 – HA*3,2 + 40 = 0
1,6VA = 3,2HA – 40/ :1,6
VA = 2HA – 25

Teraz kolejno rozwiązujemy układ równań.
3,2(2HA – 25) – 4,8HA – 224 + 40 + 150 – 72 + 178,781 – 72 + 108,19 – 406,025 = 0
6,4HA – 80 – 4,8HA – 224 + 40 + 150 – 72 + 178,781 – 72 + 108,19 – 406,025 = 0
1,6HA – 377,054 = 0
1,6HA = 377,054 /:1,6
HA = 235,659N

VA = 235,659*2 – 25
VA = 446,318N

 

Teraz mając już te reakcje nie stoi nam nic na przeszkodzie aby obliczyć resztę reakcji, a dokładnie VB i HB.

 

∑X = 0
HK – 235,659 = 0
HK = 235,659N

∑Y = 0
-VK + 446,318 = 0
VK = 446,318N

 

 

∑X = 0
HB – 416,668 = 0
HB = 416,668N

 

∑Y = 0
-VB + 79,918 – 70 = 0
VB = 9,918N

Mamy policzone już wszystkie reakcje, teraz wykonując rzut na oś Y oraz X sprawdźmy obliczenia.

∑X = 0
-HA + HB – Q1 – Fx = 0
-235,659 + 416,668 – 36 – 145,009 = 0
0 = 0 – zgadza się!

∑Y = 0
VA – P – Q – VB – RC –Fy = 0
446,318 – 70 – 120 – 9,918 – 178,781 – 67,619 = 0
0 = 0 – zgadza się!

 

 

Widoczne schemat ramy z obliczonymi reakcjami.

[/pms-restrict]