Archiwum TAGu Linie Wpływu

Linia wpływu 7 – posługiwanie się LW

Przykład wykorzystania metody linii wpływu do znalezienia najniekorzystniejszego ustawienia sił na belce. Jest to już drugi przykład tego typu w części linii wpływu. Przykład zawiera znalezienie tego ustawienia, obliczenie sił wewnętrznych maksymalnych oraz oczywiście wykorzystanie nierówności Winklera.

Strona pierwsza – schemat statyczny belki oraz widok ustawienia i wartości sił, dla których szukamy najniekorzystniejszego ustawienia. Na tej stronie jest również wykonane pierwsze szukanie tego ustawienia za pomocą nierówności Winklera.

Strona druga – kolejne ustawienie sił i wykorzystanie nierówności Winklera. Znalezienie najgorszego ustawienia. Obliczenie maksymalnej maksymalnej siły wewnętrznej momentu zginającego.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie maksymalnej wartości siły wewnętrznej tnącej.

[/pms-restrict]

Linia wpływu 6

Przykład projektu z zastosowaniem linii wpływu na złożonym schemacie. Siła jednostkowa porusza się po belce oraz pasie dolnym kratownicy. Zadanie fajnie łączy nam dwa schematy belki z kratownicą, co daje dużo materiału do przerobienia.

Strona pierwsza – schemat statyczny, podzielony na elementy podatne oraz niepodatne. Poniżej schematu narysowane są wykresy dla obliczonych LW w poszczególnych prętach oraz reakcjach podporowych. Obliczenia znajdują się na stronach następnych.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia

Strona czwarta – wykres linii wpływu dla elementów, które nie zmieściły się na wykresie ze strony pierwszej. Na następnej stronie są obliczenia dla oznaczonych prętów.

Strona piąta

[/pms-restrict]

Linia wpływu 5

Standardowy przykład obliczonej linii wpływu dla siły jednostkowej poruszającej się po pasie między punktami B-C-E. Narysowane i obliczone zostały linie wpływu dla reakcji podporowych oraz wybranych prętów.

Strona pierwsza – schemat statyczny kratownicy oraz wykres LW dla obliczanych prętów oraz reakcji podporowych. Obliczenia znajdują się na stronach 2-4.

Strona druga – obliczenia do wykresów sił przedstawionych na stronie pierwszej.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenia dla linii wpływu reakcji podporowych Ra, Ha, Hb.

Strona czwarta – ostatnia strona z widocznymi obliczeniami dla wykresów ze strony pierwszej. Obliczone zostały wartości prętów z węzła A.

[/pms-restrict]

Linia wpływu 4

Narysowanie oraz obliczenie linii wpływu dla schematu kratownicy. Siła jednostkowa porusza się po dolnym pasie kratownicy, przedstawione jest to linią przerywaną. Jeśli przeanalizowali Państwo wcześniejsze projekty, to jest to dobry moment do samodzielnego rozwiązania zadania. Zapraszam do zapoznania się z przykładem.

Strona pierwsza – schemat statyczny oraz obliczenie reakcji podporowych.

Strona druga – rozpoczęcie obliczania wartości sił w oznaczonych prętach. Wykorzystana jest tutaj metoda Rittera.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie kolejnych prętów w węźle F za pomocą metody równoważenia węzłów.

Strona czwarta – obliczenie sił w poprzednio obliczonych prętach, ale za pomocą metody linii wpływu. Poniżej widoczny wykres działania LW na poszczególne pręty. Obliczenia znajdują się na kolejnych stronach.

Strona piąta – obliczenia sił wewnętrznych za pomocą LW w przekroju alfa-alfa.

Strona szósta – kontynuowanie obliczania wartości sił wewnętrznych w wymaganych prętach.

Strona siódma – ostatnia strona zawierająca obliczenia. Wykres dla obliczeń znajduje się na stronie czwartej.

[/pms-restrict]

Linia wpływu 3 – posługiwanie się LW

Przykład wykorzystania metody linii wpływu do ustalenia najniekorzystniejszego ułożenia sił na belce, a następnie największych możliwych sił wewnętrznych dla ustawienia sił skupionych jakie mamy. Poznają tutaj Państwo nierówność Winklera, za pomocą którego mamy możliwość znalezienie najgorszego ustawienia, ale niestety początkujący rzadko znajdują takie ustawienie za pierwszym razem. Tutaj w projekcie widzimy dwa różne ustawienia sił.

Strona pierwsza – widok schemat statyczny belki, ustawienie sił, dla którego szukamy najniekorzystniejszego ustawienia  na belce. Następnie widać wykres LW dla przekroju alfa-alfa, a następnie za pomocą nierówności Winklera szukamy tego ustawienia.

Strona druga – kolejne ustawienie sił i ponownie wykorzystanie nierówności Winklera. Następnie obliczany jest maksymalny moment zginający.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie maksymalnej siły tnącej.

[/pms-restrict]

Linia wpływu 2

Narysowanie wykresów dla linii wpływu siły, która jeździ po pasie zaznaczonym kreską przerywaną. Schemat, który jest obliczany to tak naprawdę dwa schematy w jednym, czyli jak widzimy kratownica oraz belka. Super przykład do zrozumienia jak działa linia wpływu, jak narysować wykresy dla poszczególnych prętów i jak obliczyć wartości.

Strona pierwsza – przedstawienie schematu statycznego kratownicy, podział na elementy podatne oraz niepodatne. Widoczne są tutaj również wykresy linii wpływu, obliczenia są na dalszych stronach.

Strona druga – obliczenia wartości dla wykresów LW widocznych na stronie pierwszej.[pms-restrict]

Strona trzecia – wykresy LW dla przekroju alfa-alfa metody Rittera w kratownicy.

Strona czwarta – obliczenia dotyczące strony trzeciej.

Strona piąta – obliczenie LW dla przekroju gamma-gamma w kratownicy, tzn. wykorzystana jest tutaj metoda Rittera.

Strona szósta – obliczenia dotyczące strony piątej.

[/pms-restrict]

Linia wpływu 1 – Kratownica

Pierwszy poradnik z tematu linii wpływu. Zawiera on narysowane linie wpływu dla kilku przekrojów na schemacie kratownicy. Oprócz wykresów linii wpływu dla poszczególnych, zaznaczonych miejsc znajdują się również obliczenia wartości dla poszczególnych punktów.

Strona pierwsza przedstawia schemat kratownicy, na której będziemy rysowali poszczególne linie wpływu. Schemat zawiera wszystkie potrzebne dane, wymiary oraz oznaczenia. Siła jednostkowa porusza się po poziomym pręcie oznaczonym linią przerywaną. Poniżej schematu widzimy narysowane już linie wpływu dla poszczególnych reakcja, przekrojów i prętów. Obliczenia dla tych wykresów znajdują się na następnych stronach.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń dla linii wpływu w zaznaczonych przekrojach, podporach bądź przegubie. Wykres dla tych obliczeń znajduje się na stronie pierwszej.[pms-restrict]

Strona trzecia zawiera obliczenia dla kolejnych wymaganych punktów charakterystycznych, wszystko jest dobrze oznaczone oraz jeśli to wymagane do każdej linii wpływu znajduje się potrzebny szkic. Wykresy dla obliczeń znajdują się na stronie pierwszej.

Strona czwarta, a zarazem ostatnia dla tego projektu kontynuuje przedstawienie obliczeń dla linii wpływu w kratownicy. Wykresy dla tych obliczeń są na stronie pierwszej.

[/pms-restrict]