Metoda przemieszczeń 7

Przykład rozwiązanego projektu metodą przemieszczeń, ale na podstawie schematu belki. Obciążona jest jedynie oddziaływaniem zewnętrznym. Sztywność na zginanie jest przyjęta i widoczna na stronie pierwszej.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza – schemat statyczny, obliczony SKN i narysowanie na podstawie tego układu podstawowego oraz równanie kinematyczne.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Strona czwarta.

Strona piąta.

[/pms-restrict]

Metoda przemieszczeń 6

Trzykrotnie kinematycznie niewyznaczalny schemat ramy, dostarcza mnóstwo elementów do obliczenia, dodatkowo rama została obciążona nie tylko oddziaływaniem zewnętrznym, ale również osiadaniem podpór.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza – widoczny jest na niej układ rzeczywisty, na tej podstawie obliczony jest SKN.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Strona czwarta.

Strona piąta.

Strona szósta.

Strona siódma.

Strona ósma.

Strona dziewiąta.

[/pms-restrict]

Metoda przemieszczeń 5

Zachęcam do dokładnego zapoznania się z tym przykładem, prosty schemat statyczny ramy, który składa się tylko z dwóch prętów pozwala bez większego główkowania poćwiczyć metodę przemieszczeń. Pozwala ona obliczyć siły wewnętrzne w schematach statycznie niewyznaczalnych. Poziom trudności podnosi pręt pod kątem, gdyż to minimalnie komplikuje obliczenia, szczególnie gdy oddziałuje na taki pręt siła rozłożona.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza – charakterystycznie dla tej metody, strona 1 zawiera schemat rzeczywisty, SKN, układ podstawowy i układ równań.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Strona czwarta.

Strona piąta.

Strona szósta.

Strona siódma.

Strona ósma.

[/pms-restrict]

 

Metoda przemieszczeń 4

Rozwiązany projekt schematu ramy statycznie niewyznaczalnej, który został obliczony metodą przemieszczeń. Cały przykład zawiera wszystkie niezbędne obliczenia oraz szkice do nich potrzebne. Proszę przyjrzeć się dokładnie wykonanemu łańcuchowi kinematycznemu, gdyż w tej metodzie stanowi to największy problem dla studentów.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza – przedstawia  trzy pierwsze kroki, które należy wykonać w metodzie przemieszczeń, tzn. obliczenie SKN, a następnie na podstawie tego przyjęcie schematu podstawowego oraz układu równań. Oczywiście jest też przedstawiony schemat statyczny(rzeczywisty).

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Strona czwarta.

Strona piąta.

Strona szósta.

Strona siódma.

Strona ósma.

[/pms-restrict]

Metoda przemieszczeń 3

Kolejny przykład schematu statycznie niewyznaczalnego. Ciekawa rama, złożona jedynie z trzech prętów, ale środkowy pręt pod kątem obciążony jest siłą rozłożoną, prostokątną co pokazuje, jak należy obliczyć taki przypadek. Dodatkowo obciążona jest jeszcze siłą skupioną,a na utwierdzenie w pkt. czwartym oddziałuje osiadanie podpory.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza. 1. – pokazany schemat statyczny ramy oraz wyznaczenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności.

Strona druga. 2.[pms-restrict]

Strona trzecia. 3.

Strona czwarta. 4.

Strona piąta. 5.

Strona szósta. 6.

Strona siódma. 7.

Strona ósma. 8.

Strona dziewiąta. 9.

Strona dziesiąta. 9.

Strona jedenasta. 11.

Strona dwunasta. 12.

[/pms-restrict]

Metoda przemieszczeń 2

Drugi przykład obliczenia ramy statycznie niewyznaczalnej, składającej się tylko z dwóch prętów. Jeden pręt jest pod kątem oraz obciążony jest siłą rozłożoną, co może sprawić lekkie kłopoty podczas rozwiązywania Państwa projektów, dlatego staram umieszczać się różnego rodzaju projekty, z różnymi schematami, obciążeniami oraz oddziaływaniami. Zapraszam do dokładnego zapoznania się z przedstawionym poniżej projektem.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza – przedstawiony schemat rzeczywisty(statycznie niewyznaczalny), następnie sprawdzony jest stopień kinematycznej niewyznaczalności i na podstawie tego narysowany jest schemat podstawowy oraz stworzony układ równań.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Strona czwarta.

Strona piąta.

Strona szósta.

Strona siódma.

[/pms-restrict]

Metoda przemieszczeń 1 – Rama

Pierwszy przykład rozwiązania schematu statycznie niewyznaczalnego metodą przemieszczeń. Schemat statyczny to rama, złożona z kilku prętów co daje nam ciekawy projekt do samodzielnego rozwiązania, bądź obliczania go krok po kroku z tym przykładem.

Strona pierwsza przedstawia schemat statyczny ramy, jaka w tym przykładzie jest rozwiązywana. Następnie został sprawdzony SKN, narysowany układ podstawowy oraz stworzony układ równań kanonicznych.

Strona druga to rozpoczęcie właściwych obliczeń, czyli obliczenie reakcji w poszczególnych stanach.[pms-restrict]

Strona trzecia to kontynuacja obliczania reakcji. Na tej stronie znajduje się również stan, do obliczenia którego potrzebne jest ułożenie łańcucha kinematycznego.

Strona czwarta – ciąg dalszy reakcji Kij oraz rozpoczęcie obliczenia reakcji Kip.

Strona piąta zawiera pozostałą część obliczeń reakcji Kip oraz rozwiązanie układu równań kanonicznych.

Strona szósta, a zarazem ostatnia to dotarcie do końca obliczeń, czyli obliczenie i narysowanie sił wewnętrznych w układzie rzeczywistym(statycznie niewyznaczalnym) z zasady superpozycji.

[/pms-restrict]