Stan granicznej nośności stali

Nośność przekrojów według postanowień ogólnych normy PN-EN 1993 w każdym przekroju odpowiednie warunki nośności powinny być spełnione dla obliczeniowych efektów oddziaływań pojedynczych lub złożonych. Przekładając to na „prosty” język działające obciążenia muszą być mniejsze od nośności zaprojektowanych konstrukcji. Przekroczenie nośności powoduje katastrofę budowlaną.

Poradnik niepełny…