Rodzaje obciążeń

Czas na zapoznanie się z rodzajami obciążeń, jakie możemy napotkać na naszej drodze.

Siła skupiona:
Siła skupionaCechy charakterystyczne siły skupionej:
– wyraża się ją w niutonach [N(kN, MN)],
– siłę skupioną pod kątem np. 60°, należy rozłożyć na składowe, aby można było łatwiej uwzględnić ją w obliczeniach.
Pokaże to na przykładzie.

Siła skupiona pod kątem:
Siła skupiona pod kątemRozkładamy ją na składową pionową Py oraz składową poziomą Px.
Na powyższym przykładzie, gdy siła pod kątem skierowana jest w dół i w lewo otrzymamy.
Siłę Py skierowaną w dół oraz siłę Px skierowaną w lewo, zobaczmy:
Rozłożenie siły
Wskazówka:
Rozkładając siłę P o wartości 10 kN na składowe, otrzymamy:
Px = P * cos60º = 10* 0,5 = 5kN
Py = P * sin60º = 10 * 0,866 = 8,66kN
Mając podany kąt jak na rysunku powyżej zawsze składową pionową(Py) będziemy przemnażać przez sinus, a składową poziomą (Px) będziemy przemnażać przez cosinus!
Gdyby kąt znajdował się pomiędzy siłą, a płaszczyzną pionową należy przemnażać odwrotnie.

Siła rozłożona prostokątna:
Siła rozłożonaCechy charakterystyczne siły rozłożonej:
– wyraża się ją w niutonach na metr [N/m(kN/m, MN/m)]
– na całej swojej długości działa z taką samą wartością (na rys. 2kN/m)
– środek ciężkości znajduje się w połowie długości siły
– środek ciężkości Q równy jest sile działającej na 1 metrze pomnożonym przez całą długość na jakiej działa(wzór na pole powierzchni prostokąta):
Q = 2kN/m * 10m = 20 kN

Siła rozłożona trójkątna:
Siła rozłożona trojkątnaCechy charakterystyczne siły rozłożonej trójkątnej:
– wyraża się ją w niutonach na metr [N/m, (kN/m, MN/m)],
– wartość siły na jednym końcu jest maksymalna, a na drugim końcu równa zero,
– wartość siły zmienia się liniowo,
– środek ciężkości znajduje się w 1/3 długości od wartości maksymalnej(jak na rysunku),
– wartość siły środka ciężkości oblicza się tak samo jak pole powierzchni trójkąta.

Moment zginający:

Moment zginającyCechy charakterystyczne momentu zginającego:
– wyrażony jest w niutonometrach [Nm(kNm, MNm)],

Dla momentu zginającego zostanie stworzona osobna strona kursu. >>Moment zginający – poradnik<<

Właśnie poznałeś najczęściej używane rodzaje obciążeń, proponuje Ci abyś zajrzał do osobnej strony z momentem zginającym, ponieważ jest to obszerniejszy temat. Jeśli jednak zrozumiałeś co i jak z obciążeniami, możesz przejść do kolejnego kursu.