Posługiwanie się liniami wpływu

Udostępnij, wyślij, podziel się...

W pierwszym poradniku Linie wpływu, napisałem o wykorzystywaniu LW do odnajdywania korzystnego lub nie położenia sił, maksymalnego lub minimalnego obciążenia konstrukcji siłami. W tym poradniku przedstawie dwa przykłady jak to wygląda. Bardzo możliwe, że będziecie obliczali takie rzeczy na zajęciach.

Przykład pierwszy.
Załóżmy, że samochód o nacisku lewego koła 45kN, a prawego 30 kN porusza się po moście o schemacie statycznym podanym poniżej.

Schemat belki - linie wpływu

Naszym zadaniem będzie znalezienie największej i najmniejszej wartości siły, jaką wywołają koła w podporze A.

Szukamy VAmax i VAmin.

Najpierw zaczynamy od narysowania LW dla podpory A. Poniższy wykres, będzie zawierał od razu ustawienie sił do maksymalnej i minimalnej wartości.
Przed obliczeniami, potrzebny nam jeszcze wzór do obliczenia siły max. i min., wygląda on następująco.

                         VA = ∑Pi * ηi, gdzie:
P – działająca siła
η – rzędna wykresu linii wpływu pod siłą(możemy obliczyć z proporcji)

Przejdźmy do obliczeń. Oto wykres Lw Va od razu z widocznymi ustawieniami siły P1 i P2.

Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

Udostępnij, wyślij, podziel się...