Podpory

W tym poradniku poznamy podpory, jakie mogą pojawić się w waszych projektach 😉

Podpory są to elementy, które odbierają punkty swobody np. belkom. Różne podpory mają mniej lub więcej reakcji, odpowiednia ilość, odpowiednio rozmieszczonych podpór tworzy układ statycznie wyznaczalny oraz geometrycznie niezmienny(o SW i GN będzie w kolejnym kroku).
Czerwone strzałki są to reakcje, ich ilość zależy od rodzaju podpory.
Zwrot grotów strzałek(kierunek działania reakcji) leży w naszej kwestii, w którą stronę będzie skierowany(tzn. sami przyjmujemy kierunek reakcji).
Od tego zależy czy reakcja w obliczeniach reakcji podporowych będzie z wartością dodatnią czy ujemną.
Oba wyniki będą dobre, ale ostrzegam, że jeśli wyjdzie nam reakcja na minusie to w późniejszych obliczeniach jest większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu, dlatego osobiście proponuje narysować jeszcze raz układ, który obliczaliśmy i przyjąć prawidłowy zwrot. Prawidłowy zwrot to taki, w którym reakcja ma wartość dodatnią.

Poniższe rysunki przedstawiają rodzaje podpór oraz ilość posiadanych reakcji wraz z oznaczeniami.

Podpora przegubowo nieprzesuwna Podpora przegubowo przesuwna
Podpora przegubowo nieprzesuwna Podpora przegubowo przesuwna
Ta podpora posiada 2 reakcje:
-pionową (Va)
-poziomą(Ha)
Ta podpora posiada 1 reakcje:
-pionową (Va)

 

Łyżwa pozioma Łyżwa pionowa
Łyżwa pozioma Łyżwa pionowa
Podpora posiada 2 reakcje:
-pionową(Va)
-moment zginający(Ma)
Podpora posiada 2 reakcje:
-poziomą(Ha)
-moment zginający(Ma)

 

Przegub Utwierdzenie
Przegub Utwierdzenie
W przegubie jest trochę inna sytuacja,
ponieważ siły w nim się równoważą.
Dokładnie to wytłumaczę podczas obliczania
reakcji podporowych.
Przyjmijmy, że rozpatrujemy przegub
od prawej strony,
w takim przypadku mamy dwie reakcje :
-pionową (Va)
-poziomą(Ha)
Teraz bierzemy przegub od lewej strony
i również mamy dwie reakcje:
-pionową(Va)
-poziomą(Ha)
Wartości po obu stronach są takie same, ale
zwroty reakcji są odwrotne. Więcej na ten temat
w kolejnych częściach poradnika.
Podpora posiada 3 reakcje:
-poziomą(Ha)
-pionową(Va)
-moment zginający(Ma)

 

Jeśli poznałeś już wszystkie podpory i ich reakcje to śmiało możesz zaczynać zapoznawać się z kolejnymi krokami tego poradnika.

Gotowy? Ruszamy dalej…