Obliczenie przemieszczeń 3

Projekt, w którym obliczony został obrót węzła C. Obliczenia zostały przeprowadzone na „niewiadomych”. Przemieszczenie zostało obliczone na schemacie ramowym z prostym kształtem. Dwa słupy oraz rygiel połączony przegubem w punkcie S. Brane są pod uwagę jedynie momenty zginające z sił wewnętrznych. Zapraszam do zapoznania się z projektem.

Strona pierwsza – przedstawienie schematu statycznego, narysowanie wykresów sił wewnętrznych oraz wykresów od siły wirtualnej, przyłożonej w punkcie obliczanego przemieszczenia.

Strona druga – obliczenie przemieszczenia w węźle C. Obrót węzła.[pms-restrict]

[/pms-restrict]