Obliczanie reakcji: belka utwierdzona

Belka utwierdzona:
Prosta belka z lewej strony utwierdzona wspornikiem, na którą działa siła rozłożona oraz siła skupiona pozioma. Całkowita długość belki wynosi 10 metrów.

Belka utwierdzona
Tutaj mamy jeszcze łatwiejszą belkę do obliczenia reakcji podporowych, ponieważ nie będziemy mieli równania z dwoma niewiadomymi, jak to było w belce swobodnie podpartej. Najpierw zobaczmy jak przyjmę zwrot grotów sił reakcji podporowych.

Belka utwierdzona - reakcjePrzejdźmy od razu do obliczania wartości reakcji podporowych. Dokładny opis zapisu równań równowagi znajduje się w poprzednim przykładzie belki swobodnie podpartej.

Najpierw zróbmy sumę rzutów sił na oś X(poziomą).
∑X=O
Ha10kN = 0
Ha = 10kN
Znamy już wartość reakcji podporowej Ha.

Teraz suma rzutów sił na oś Y(pionową).
∑Y = 0
Va3kN na metr * 5metrów
Va3kN/m * 5m = 0
Va = 15 kN
Banalne prawda? Znamy kolejną wartość reakcji, tym razem Va.

Została nam ostatnia reakcja do policzenia, czyli Ma(moment zginający).
∑Ma = 0
-Ma + 3kN/m * 5m(odcinek na jakim działa siła) * 5,5m(odległość środka ciężkości siły od punktu do którego liczymy moment zginający) = 0
-Ma + 15kN * 5,5m = 0
– Ma + 82,5kNm = 0
-Ma = -82,5kNm /*(-1)
Ma = 82,5kNm

I w tym momencie znamy już wszystkie reakcje podporowe w utwierdzeniu. Dla treningu proponuję sprawdzić, czy siły się równoważą.