Obliczanie reakcji: belka swobodnie podparta

Udostępnij, wyślij, podziel się...

Prosta belka podparta z lewej strony podporą przegubowo nieprzesuwną, a z prawej przegubowo przesuwną. Całkowita długość belki to 11 metrów. Działają na nią dwie siły skupione.
Belka swobodnie podparta
Widzimy belkę, która składa się tylko z jednej tarczy. Spoczywa ona na dwóch podporach przegubowych. Zobaczmy na rysunku poniżej, jak wyglądają reakcje, które działają na podporach.
Belka swobodnie podparta - reakcje
Zacznijmy od obliczenia reakcji poziomej Ha. Aby poznać wartość tej siły podporowej należy rzutować wszystkie siły działające poziomo na oś poziomą, czyli musimy zrobić sumę rzutów sił na oś X. W zapisie matematycznym wygląda to następująco: ∑X(suma rzutu sił na oś X) – jest to zapis umowny.

Żeby konstrukcja się nam nie zawaliła ∑X(suma rzutów sił na oś X) musi wynosić zero(musi być w równowadze). Zobaczmy:

Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

Udostępnij, wyślij, podziel się...