Obliczanie przemieszczeń – przykład

Udostępnij, wyślij, podziel się...

W tym poradniku, przedstawię cały wzór do obliczania przemieszczeń uwzględniający siły zewnętrzne, temperatury, osiadanie podpór oraz wykonam przykład obliczenia obrotu węzła w ramie, na który działają wszystkie te elementy.
Tym poradnikiem zakończę temat przemieszczeń i przejdziemy do konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, w których niezbędne jest dobre zrozumienie metody przemieszczeń.
Bez dobrze opanowanej metody przemieszczeń, proszę nie zaczynać kolejnych kroków!

Zadanie.
Wyznaczyć kąt obrotu węzła A.

Dane:
HEB = 120
k = 4,43
EJ = 1814
GA = 2,04 * 105
EA = 7,14 * 105
αt = 12*10-6

1. Schemat ramy z obciążeniem rzeczywistym i wykresy sił wewnętrznych

Schemat ramy z wykresami sił wew

2. Wyznaczenie przemieszczenia Φa M’a = 1′
Schemat ramy z obciążeniem wirtualnym, wykresy sił wirtualnych oraz reakcje powstałe od siły wirtualnej.
W miejscu i na kierunku szukanego przemieszczenia przykładamy siłę wirtualną M’a = 1′.

Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

Udostępnij, wyślij, podziel się...