Nośność na zginanie z siłą podłużną w stali

Podziel się stroną ze swoimi znajomymi z grupy :-)

 

{ M }_{ Ed }<{ M }_{ N,Rd }

{ M }_{ N,Rd }

 

{ M }_{ N,Rd }={ M }_{ pl,Rd }*\left[ 1-{ \left( \frac { { N }_{ Ed } }{ { N }_{ pl,Rd } } \right) }^{ 2 } \right]

{ N }_{ Ed }<0,25*{ N }_{ pl,Rd }

{ N }_{ Ed }<\frac { 0,5*{ h }_{ w }*{ t }_{ w }*{ f }_{ y } }{ { \gamma }_{ M0 } }

{ N }_{ Ed }<\frac { { h }_{ w }*{ t }_{ w }*{ f }_{ y } }{ { \gamma }_{ M0 } }

 

{ M }_{ N,y,Rd }={ M }_{ pl,y,Rd }*\frac { 1-n }{ 1-0,5a }   lecz { M }_{ N,y,Rd }<{ M }_{ pl,y,Rd }

dla\quad n<a:\quad { M }_{ N,z,Rd }={ M }_{ pl,z,Rd }

dla\quad n>a:\quad { M }_{ N,z,Rd }={ M }_{ pl,z,Rd }*\left[ 1-{ \left( \frac { n-a }{ 1-a } \right) }^{ 2 } \right]

gdzie:\quad n=\frac { { N }_{ Ed } }{ { N }_{ pl,Rd } }

a=\frac { A-2*b*{ t }_{ f } }{ A } \quad ,lecz\quad a<0,5

 

{ M }_{ N,y,Rd }={ M }_{ pl,y,Rd }*\frac { 1-n }{ 1-0,5*{ a }_{ w } } \quad ,lecz\quad { M }_{ N,y,Rd }<{ M }_{ pl,y,Rd }

{ M }_{ N,z,Rd }={ M }_{ pl,z,Rd }*\frac { 1-n }{ 1-0,5*{ a }_{ f } } \quad ,lecz\quad { M }_{ N,z,Rd }<{ M }_{ pl,z,Rd }

gdzie:\quad { a }_{ w }=\frac { A-2*b*t }{ A } \quad ,lecz\quad { a }_{ w }<0,5

    { \quad a }_{ w }=\frac { A-2*b*{ t }_{ f } }{ A } \quad ,lecz\quad { a }_{ w }<0,5

    { \quad a }_{ f }=\frac { A-2*h*{ t } }{ A } \quad ,lecz\quad { a }_{ f }<0,5

     { \quad a }_{ f }=\frac { A-2*h*{ { t }_{ w } } }{ A } \quad ,lecz\quad { a }_{ f }<0,5

 

{ \left[ \frac { { M }_{ y,Ed } }{ { M }_{ N,y,Ed } } \right] }^{ \alpha }+{ \left[ \frac { { M }_{ z,Ed } }{ { M }_{ N,z,Ed } } \right] }^{ \beta }<1,00

\alpha =2,00\quad ;\quad \beta =5n,\quad lecz\quad \beta >1,00

\alpha =2,00\quad ;\quad \beta =2

\alpha =\beta =\frac { 1,66 }{ 1-1,13{ n }_{ 2 } } \quad ,lecz\quad \alpha =\beta <6,00

gdzie:\quad n=\frac { { N }_{ Ed } }{ { N }_{ pl,Rd } }

dla klasy 3.

{ \sigma }_{ x,Ed }<\frac { { f }_{ y } }{ { \gamma }_{ M0 } }

{ \sigma }_{ x,Ed }

dla klasy 4.

{ \sigma }_{ x,Ed }<\frac { { f }_{ y } }{ { \gamma }_{ M0 } }

{ \sigma }_{ x,Ed }

Dodatkowo:

\frac { { N }_{ Ed } }{ { A }_{ eff }*\frac { { f }_{ y } }{ { \gamma }_{ M0 } } } +\frac { { M }_{ y,Ed }+{ N }_{ Ed }*{ e }_{ N,y } }{ W_{ eff,y,min }*\frac { { f }_{ y } }{ { \gamma }_{ MO } } } +\frac { { M }_{ z,Ed }+{ N }_{ Ed }*{ e }_{ N,z } }{ W_{ eff,z,min }*\frac { { f }_{ y } }{ { \gamma }_{ MO } } } <1,00

 Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: