Moment zginający

Udostępnij, wyślij, podziel się...

Tutaj zajmiemy się szerzej pojęciem momentu zginającego.
Jest to po prostu siła razy ramie lub inaczej para sił. Żeby określić wartość dodatnią(+) lub ujemną(-) należy wziąć pod uwagę kierunek, w który „kręci” siła. Jeśli siła kręci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość dodatnią(+), jeśli siła kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość ujemną(-).
Poniższy obrazek dokładnie pokazuje o co chodzi:

zegary

Dobrze, a teraz pokaże to na przykładzie. Mamy taką oto belkę swobodną z siłą skupioną o wartości 10kN.
Moment zginający
Rozważymy utworzenie momentu zginającego dla dwóch punktów A i B widocznych na rysunku.
Zacznijmy alfabetycznie od punktu A.

Obliczając moment dla punktu A otrzymamy równanie:

Dalsza część materiału dostępna jest po zalogowaniu się.

Przejdź do formularza rejestracji klikając na kłódkę.

Udostępnij, wyślij, podziel się...