Moment zginający

Tutaj zajmiemy się szerzej pojęciem momentu zginającego.
Jest to po prostu siła razy ramie lub inaczej para sił. Żeby określić wartość dodatnią(+) lub ujemną(-) należy wziąć pod uwagę kierunek, w który „kręci” siła. Jeśli siła kręci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość dodatnią(+), jeśli siła kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy otrzymujemy wartość ujemną(-).
Poniższy obrazek dokładnie pokazuje o co chodzi:

zegary

Dobrze, a teraz pokaże to na przykładzie. Mamy taką oto belkę swobodną z siłą skupioną o wartości 10kN.
Moment zginający
Rozważymy utworzenie momentu zginającego dla dwóch punktów A i B widocznych na rysunku.
Zacznijmy alfabetycznie od punktu A.

Obliczając moment dla punktu A otrzymamy równanie:
wartość siły skupionej ze znakiem dodatnim(+) razy ramie(odległość) na jakim działa moment(odległość siły do pkt A), mamy więc:
10kN * 5m = 50kNm
Widzimy, że siła kręcąc się do punktu A porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
zegar+

Dobrze, teraz punkt B otrzymamy równanie:
wartość siły skupionej ze znakiem ujemnym(-) razy ramie(odległość) na jakim działa moment(odległość siły do pkt B)
-10kN * 3m= -30kNm
Widzimy, że siła kręcąc się do punktu B porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:
zegar-

Tym oto sposobem przebrnęliśmy przez kolejny etap kursu. Ruszajmy dalej.