Linie wpływu w belce wieloprzęsłowej

Postanowiłem wykresy oraz schemat belki wieloprzęsłowej stworzyć w osobnym poradniku, przez wzgląd na waszą wygodę oraz aby poradniki były schludne oraz czytelne.

Schemat belki jest wieloprzęsłowy, składa się z elementu zależnego oraz niezależnego. Stworzę 5 przekrojów, aby było dużo przykładów.
Linia wpływu dla belki wieloprzęsłowejNie używałem wymiarów, ponieważ kształt wykresów i tak będzie zachowany.
Wszystkie zasady, jak wykonywać linie wpływu oraz jak obliczać wartości w poszczególnych miejscach, są zawarte w poprzednim poradniku.

Belkę wieloprzęsłową wykonałem, aby pokazać, jak działa linia wpływu na elementach zależnych oraz na elementach niezależnych. Mam nadzieję, że powyższy przykład będzie dobrym materiałem do trenowania LW, gdyż ma dużo przekrojów i podpór.

Nie pozostało nic innego, jak spędzić nad tym zagadnieniem parę godzin i mieć to w małym paluszku. Na koniec chciałbym przypomnieć o Pomocy Online, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości lub pytania, bardzo chętnie pomogę!