Konstrukcje stalowe rozszerzenie

Dział zawiera przykład wykonania projektu konstrukcji hali stalowej. Poradniki poukładane są tak, jak powinny zostać przeprowadzone obliczenia. Zostały przedstawione wszystkie elementy od danych projektowych po rysunki. Obliczenia zawierają najważniejsze elementy konstrukcyjne.

Dział jest jeszcze w trakcie opracowywania.
Administracja dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej oddać Państwu do dyspozycji pełny zbiór poradników.

 

Wstęp
Przed przystąpieniem do dalszych poradników, proszę o zapoznanie się
z wprowadzeniem do rozszerzonych konstrukcji stalowych

Ustalenie danych projektowych
Pierwszy krok na drodze do zaprojektowania konstrukcji hali.
Większość danych i materiałów jest studentom narzucona, ale też wiele trzeba samemu dobrać.
Poradnik ten opisuje jakie są to dane i jak one wpływają na dalsze obliczenia.

Oddziaływania

Stałe

Zmienne

Płatwie – zaprojektowanie

Opis analizy układu ramowego

Projektowanie słupa

Projektowanie rygla

Projektowanie połączeń

Styk kalenicowy

Połączenie rygla ze słupem

Podstawa słupa z fundamentem

Projektowanie stężeń hali

Komentarz do rysunków konstrukcyjnych