Układ przestrzenny 2 – Metoda sił

Kolejny projekt zawierający schemat ramy przestrzennej, a dodatkowo statycznie niewyznaczalnej. Rozwiązany krok po kroku przykład stanowi świetny materiał do nauki, jak i samodzielnego ćwiczenia rysowania wykresów w 3D oraz obliczania układu statycznie niewyznaczalnego metodą sił.

Strona pierwsza.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Załącznik.

Załącznik
Układ przestrzenny 2 – załącznik – Metoda sił

 

Strona czwarta.

Strona piąta.

[/pms-restrict]

Układ przestrzenny 1 – Metoda sił

Projekt ramy przestrzennej statycznie niewyznaczalnej rozwiązany metodą sił. Takie projekty mogą również Państwo trafić na kursach mechaniki budowli.  Poniższy przykład jest dokładnie rozpisany, na stronie pierwszej przedstawione są wszystkie wymagane dane oraz schematy. Świetny projekt do ćwiczenia metody sił i jednocześnie rysowania wykresów sił w schematach przestrzennych.

Strona pierwsza.

Strona druga.[pms-restrict]

Strona trzecia.

Załącznik.

ZAŁĄCZNIK 1
Układ przestrzenny 1 – obliczenie przemieszczeń – Metoda sił

 

Strona czwarta.

[/pms-restrict]